Modz Game: [Update 1137] RPK Infernal Dragon Tham Chiến

Poster: Boom

Update: Nov 6, 2013 at 6:54 pm

Game: CF - Dot Kich

Description: Trong bản cập nhật mở rộng tháng 9 lần này, chúng ta sẽ đến với hàng loạt update đặc biệt hấp dẫn - đã được các xạ thủ trông đợi từ lâu. Bản cập nhật lần này sẽ mang tới cho chúng ta những tính năng đặc biệt nhất trong Hệ thống VIP đã cập bến Việt Nam.

Binh chon - Vote:

Screenshot [Update 1137] RPK Infernal Dragon Tham Chiến
Free Download

[Update 1137] RPK Infernal Dragon Tham Chiến